Kuidas pilte otsida?

Vali peamenüüst "Pildipank" ja alusta otsisõna sisetamist otsilahtrisse. Pärast märksõna esimeste tähtede sisestamist ülal asuvasse otsingulahtrisse käivitub eelotsing, mis kuvab kõik võimalikud otsingusõnad rippmenüüs. Kirjutamist tuleks jätkata seni, kuni rippmenüüsse ilmub sobiv märksõna. Seejärel tuleks liikuda nooleklahve kasutades õige sõnani ja vajutada sisestusklahvi või tabulaatorit. Kui rippmenüü on tühi, siis märksõnale vastavad pildid andmebaasis tõenäoliselt puuduvad. Proovi sel juhul sõnastada teisiti.

Otsinguga on seotud üle 5000 erineva märksõna. Meie soov on olnud kasutada ainult neid sõnu, millel on pildimotiividega oluline ja selge seos.

Otsing töötab inglise või eesti keeles. Keelt saab vahetada ülal asuvast menüüst. Taksonoomiliste terminite osas on võimalik kasutada ka ladina keelseid nimetusi.

Erandiks on otsing pildikoodide järgi, mida eelotsing välja ei näita.

***

2000. aastal alguse saanud Loodusemehe pildipangast sündis pildiotsinguga andmebaas 2003. aasta talvel. Nüüdseks on sellesse pildikogusse jõudnud üle 25 000 foto Eesti maastikest ja elurikkusest. Muuhulgas leidub siin märkimisväärne hulk unikaalseid maastikupilte ja aerofotosid 20. sajandi lõpukümnenditest.

Piltide arvust olulisem on suur fotosid kirjeldavate märksõnade hulk: üle 6600 märksõna.